Ambasador Wschowy - formularz zgłoszeniowy

Informacje o kandydacie
Osoba zgłaszająca kandydata
Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Konkursu "Ambasador Wschowy 2023" i akceptuję jego zapisy.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych przez Gminę Wschowa w ramach działań związanych z organizacją Konkursu "Ambasador Wschowy 2023" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Publikacja: admin_vobacom